Osoby pracujące w dozorze ruchu górniczego często nabywają prawo do emerytury już po czterdziestym roku życia. Po zakończeniu stosunku pracy wiele z nich decyduje się na podjęcie kroków zmierzających do wyegzekwowania należnych im świadczeń z tytułu wykonywanej pracy....