Zaznacz stronę

Zakres świadczonych usług

Obsługa Przedsiębiorstw


• Bieżąca obsługa prawna
• Wydawanie opinii prawnych
• Projektowanie uchwał organów
• Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych 
• Sporządzanie i opiniowanie umów
• Doradztwo w sprawach pracowniczych
• Zakładanie, likwidacja, przekształcanie spółek
• Dyżury w siedzibie klienta

Prawo Rodzinne


• Rozwód
• Separacja
• Rozdzielność majątkowa
• Sprawy związane z zarządzaniem majątkiem wspólnym
• Podział majątku małżeńskiego
• Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
• Kontakty z dziećmi
• Alimenty

Odszkodowania


• Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków powstałych przy pracy
• Odszkodowania z tytułu błędów medycznych
• Negocjacje z ubezpieczycielem
• Zadośćuczynienie
• Renta wyrównawcza
• Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej

Prawo Nieruchomości


• Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasiedzenie nieruchomości
• Zniesienie współwłasności
• Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
• Naruszenie posiadania

Prawo Zobowiązań


• Sporządzanie i opiniowanie umów
• Rękojmia i gwarancja
• Inne roszczenia wynikające z umów
• Pomoc w negocjacjach, prowadzenie spraw przed sądem, sprawy o zapłatę, roszczenia z tytułu odstąpienia / wypowiedzenia umowy

Prawo Pracy


• Spory pracownicze
• Wynagrodzenie za pracę, w tym z tytułu godzin nadliczbowych
• Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę
• Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

Porady Prawne


• Analiza wybranego problemu pod kątem prawnym
• Ocena ryzyka związanego ze                skierowaniem sprawy do sądu

Prawo Spadkowe


• Stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem
• Dział spadku
• Zachowek

Ochrona danych osobowych


• Audyt przedsiębiorstwa pod kątem  RODO
• Wdrażanie RODO

Kancelaria

Rzetelna analiza sprawy

Każda przedstawiona przez klienta sprawa jest szczegółowo analizowana. Klient kancelarii otrzymuje rzetelną informację na temat możliwości rozwiązania problemu, a także ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

Uczciwa komunikacja

Klient kancelarii jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie, a podejmowane decyzje poprzedzone są konsultacją z klientem.

Ochrona interesu klienta

Działania kancelarii skupiają się na rzetelnej i uczciwej ochronie interesów klientów.

 

Współpraca

Kancelaria współpracuje z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta.

Najnowsze wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Skontaktuj się 

504 992 120
kancelaria@mamyprawo.pl
ul. Kościuszki 25/1
40-048 Katowice