Rzetelna analiza sprawy

Uczciwa komunikacja

Klient kancelarii jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie, a podejmowane decyzje poprzedzone są konsultacją z klientem.

Ochrona interesu klienta

Działania kancelarii skupiają się na rzetelnej i uczciwej ochronie interesów klientów.

Współpraca

Kancelaria współpracuje z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta.

Rzetelna analiza sprawy

Każda przedstawiona przez klienta sprawa jest szczegółowo analizowana. Klient kancelarii otrzymuje rzetelną informację na temat możliwości rozwiązania problemu, a także ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

Uczciwa komunikacja

Klient kancelarii jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie, a podejmowane decyzje poprzedzone są konsultacją z klientem.

Ochrona interesu klienta

Działania kancelarii skupiają się na rzetelnej i uczciwej ochronie interesów klientów.

Współpraca

Kancelaria współpracuje z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta.

Zakres świadczonych usług

Kancelaria Adwokacka Adwokata Roberta Kaplera świadczy szeroki wachlarz usług, korzystając z pomocy profesjonalistów w niemal każdej dziedzinie prawa.

Obsługa Przedsiębiorstw

• Bieżąca obsługa prawna
• Wydawanie opinii prawnych
• Projektowanie uchwał organów
• Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych 
• Sporządzanie i opiniowanie umów
• Doradztwo w sprawach pracowniczych
• Zakładanie, likwidacja, przekształcanie spółek
• Dyżury w siedzibie klienta

Prawo Rodzinne

• Rozwód
• Separacja
• Rozdzielność majątkowa
• Sprawy związane z zarządzaniem majątkiem wspólnym
• Podział majątku małżeńskiego
• Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
• Kontakty z dziećmi
• Alimenty

Odszkodowania

• Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków powstałych przy pracy
• Odszkodowania z tytułu błędów medycznych
• Negocjacje z ubezpieczycielem
• Zadośćuczynienie
• Renta wyrównawcza
• Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej

Prawo Nieruchomości

• Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasiedzenie nieruchomości
• Zniesienie współwłasności
• Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
• Naruszenie posiadania

Prawo Zobowiązań

• Sporządzanie i opiniowanie umów
• Rękojmia i gwarancja
• Inne roszczenia wynikające z umów
• Pomoc w negocjacjach, prowadzenie spraw przed sądem, sprawy o zapłatę, roszczenia z tytułu odstąpienia / wypowiedzenia umowy

Prawo Pracy

• Spory pracownicze
• Wynagrodzenie za pracę, w tym z tytułu godzin nadliczbowych
• Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę
• Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

Prawo Spadkowe

• Stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem
• Dział spadku
• Zachowek

Ochrona danych osobowych

• Audyt przedsiębiorstwa pod kątem  RODO
• Wdrażanie RODO

Zakres świadczonych usług

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Obsługa Przedsiębiorstw

• Bieżąca obsługa prawna
• Wydawanie opinii prawnych
• Projektowanie uchwał organów
• Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych 
• Sporządzanie i opiniowanie umów
• Doradztwo w sprawach pracowniczych
• Zakładanie, likwidacja, przekształcanie spółek
• Dyżury w siedzibie klienta

Prawo Rodzinne

• Rozwód
• Separacja
• Rozdzielność majątkowa
• Sprawy związane z zarządzaniem majątkiem wspólnym
• Podział majątku małżeńskiego
• Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
• Kontakty z dziećmi
• Alimenty

Odszkodowania

• Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków powstałych przy pracy
• Odszkodowania z tytułu błędów medycznych
• Negocjacje z ubezpieczycielem
• Zadośćuczynienie
• Renta wyrównawcza
• Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej

Prawo Nieruchomości

• Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasiedzenie nieruchomości
• Zniesienie współwłasności
• Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
• Naruszenie posiadania

Prawo Zobowiązań

• Sporządzanie i opiniowanie umów
• Rękojmia i gwarancja
• Inne roszczenia wynikające z umów
• Pomoc w negocjacjach, prowadzenie spraw przed sądem, sprawy o zapłatę, roszczenia z tytułu odstąpienia / wypowiedzenia umowy

Prawo Pracy

• Spory pracownicze
• Wynagrodzenie za pracę, w tym z tytułu godzin nadliczbowych
• Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę
• Roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

Prawo Spadkowe

• Stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem
• Dział spadku
• Zachowek

Ochrona danych osobowych

• Audyt przedsiębiorstwa pod kątem  RODO
• Wdrażanie RODO

Rzetelność i profesjonalizm

Porady prawne
Kancelaria Adwokacka świadczy zarówno stałą obsługę przedsiębiorców, jak również udziela porad prawnych
w indywidualnych sprawach. Porady prawne udzielane są zazwyczaj podczas jednego spotkania, jednakże porady w sprawach bardziej skomplikowanych wymagają często dwóch lub więcej spotkań.
  • Analiza wybranego problemu pod kątem prawnym
  • Pomoc w podjęciu decyzji
  • Ocena ryzyka
  • Sporządzanie pism związanych ze sprawą

Prawo Transportowe (Celne)

Adwokat Robert Kapler specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z transportem i spedycją, pomagając zarówno w rozwiązywaniu bieżących problemów, jak również świadcząc stałą obsługą prawną. Problemy, które napotykają firmy przewozowe w bieżącej działalności, wymagają błyskawicznej reakcji i zdecydowanego działania.

• Prawo przewozowe
• Konwencja CMR
• Prowadzenie postępowań przed sądem
• Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa
• Bieżące doradztwo prawne

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii proszone są o kontakt z sekretariatem celem umówienia terminu spotkania.

KONTAKT

ul. Ludwika 17
40-176 Katowice

kancelaria@robertkapler.pl

tel. 534 388 165

tel. 504 992 120